Όροι Χρήσης & Cookies

Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για όλες την ελεύθερη υπηρεσία “Origen.gr”.

Όπου «Υπηρεσία» εννοούνται οι υπηρεσίες του Origen.gr.
Όπου «Χρήστης» εννοείται ο επισκέπτης και εγγεγραμμένος επισκέπτης.
Όπου «Καταχώρηση» εννοείται το δημοσιευμένο σχόλιο – κείμενο του χρήστη.

Η υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει καταχώρηση του χρήστη εάν αυτή δεν τηρεί τους κανονισμούς της ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι:

  • Να μην είναι είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό.
  • Να μη στοχεύει να διαβάλει ή να συκοφαντήσει πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς.
  • Να μην παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου.
  • Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
  • Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
  • Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Η υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει χρήστη από την υπηρεσία εάν αυτός δεν τηρεί τους παραπάνω κανονισμούς.

Τα δεδομένα του χρήστη που είναι καταχωρημένα στην βάση δεδομένων δεν κοινοποιούνται με τρίτους.

Η υπηρεσία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημιάς υποστεί το δίκτυο καθώς επίσης και για δημοσιεύσεις προσωπικών δεδομένων.

Η υπηρεσία δεν ευθύνεται για τις καταχωρήσεις που δημοσιεύουν οι χρήστες της.

Cookies

Χρησιμοποιούμε λειτουργίες όπως τα cookies για την αποθήκευση πληροφοριών στο σύστημα του χρήστη.

Πιο αναλυτικά χρησιμοποιούμε cookies για:

  • Την υπηρεσία Google Analytics η οποία ταυτοποιεί τον κάθε επισκέπτη με ένα μοναδικό ID.
  • Την ευκολία του χρήστη όταν δημοσιεύει ένα σχόλιο στην υπηρεσία.

Δεν χρησιμοποιούμε σε καμία των περιπτώσεων τα cookies για αποθήκευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων όπως κωδικοί πρόσβασης και προσωπικά στοιχεία των χρηστών των υπηρεσιών μας.