Γιατί είναι καθήκον μας να κάνουμε ανακύκλωση

Είναι υπόθεση και καθήκον όλων να προσπαθούν μέσω της ανακύκλωσης να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία, που παράγει συνεχώς νέα προϊόντα, έχει δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η συνεχόμενη αύξηση της παραγωγής σε συνδυασμό με την φύση των συσκευασιών (πλαστικό, χαρτί) δημιουργεί τόνους αναξιοποίητων απορριμμάτων. Αυτά τα «απορρίμματα» λόγω της … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γιατί είναι καθήκον μας να κάνουμε ανακύκλωση.