Όροι χρήσης

Τελευταία ανανέωση όρων: 3/7/2015

Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες της ORIGEN Group.

Όπου «Υπηρεσία» εννοούνται οι υπηρεσίες της ORIGEN Group.
Όπου «Χρήστης» εννοείται ο επισκέπτης και εγγεγραμμένος επισκέπτης.
Όπου «Καταχώρηση» εννοείται η δημοσιευμένη κατάσταση - φωτογραφία - κείμενο του χρήστη.

Η υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει καταχώρηση του χρήστη εάν αυτή δεν τηρεί τους κανονισμούς της ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι:

  • Να μην είναι είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό.
  • Να μη στοχεύει να διαβάλει ή να συκοφαντήσει πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς.
  • Να μην παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου.
  • Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
  • Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
  • Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Η υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει σχόλιο σε καταχώρηση εάν αυτό δεν τηρεί τους παραπάνω κανονισμούς.

Η υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει χρήστη από το κοινωνικό δίκτυο εάν αυτός δεν τηρεί τους παραπάνω κανονισμούς.

Τα δεδομένα του χρήστη που είναι καταχωρημένα στην βάση δεδομένων δεν κοινοποιούνται με τρίτους.

Η υπηρεσία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημιάς υποστεί το δίκτυο. Καθώς επίσης και για δημοσιεύσεις προσωπικών δεδομένων.

Η υπηρεσία δεν ευθύνεται για τις καταχωρήσεις που δημοσιεύουν οι χρήστες της.