Υπηρεσίες
OSCS
Origen Sponsored Content
Services
Υπηρεσίες προώθησης με τεχνικές sponsored content μέσα από τα κανάλια της Origen.
Μάθε περισσότερα
OAS
Origen Advertisement
Services
Υπηρεσίες διαφήμισης μέσα από τα brands καθώς και το Origen Advertisement Network (OAN).
Μάθε περισσότερα
OSMM
Origen Social Media
Management Services
Υπηρεσίες διαχείρισης Social Media και δημιουργίας περιεχομένου σε αυτά.
Μάθε περισσότερα
OWD&D
Origen Web Design &
Development Services
Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών από την Origen.
Μάθε περισσότερα