Υπηρεσίες
OM&MS
Origen Media & Marketing
Services
Η Origen παρέχει υπηρεσίες διαφήμισης, διαχείρισης social media και newsletter.
Μάθε περισσότερα
OWDS
Origen Web Development
Services
Υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης ιστοσελίδων από την Origen.
Μάθε περισσότερα
OEPS
Origen Event Production
Services
Υπηρεσίες οργάνωσης και παραγωγής εκδηλώσεων από την Origen.
Μάθε περισσότερα
OMW
Origen MailWire:
Email Marketing Service
Υπηρεσία διαχείρισης mailing lists και αποστολή newsleter από την Origen.
Μάθε περισσότερα