The Bullying Project

The Bullying Project
Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2016
Διαθέσιμο

Μέσα από το “The Bullying Project” δημιουργήσαμε την πλατφόρμα “Bullying Platform”, την 1η online πλατφόρμα υποστήριξης θυμάτων του εκφοβισμού.

Στόχος του πρότζεκτ είναι η βοήθεια των ανθρώπων που έχουν δεχτεί εκφοβισμό να μιλήσουν ανώνυμα μέσα από την πλατφόρμα μας και να λάβουν βοήθεια από τους χρήστες της.

Για την δημοσίευση κειμένου ο χρήστης δεν χρειάζεται να δημιουργήσει λογαριασμό, στην συνέχεια η ομάδα ελέγχει τις αναρτήσεις και τα σχόλια και τα δημοσιεύει εάν αυτά τηρούν τους όρους χρήσης.

Μια δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες είναι η επιλογή της διαμεσολάβησης, όταν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη στην ανάρτηση μπορούν να απαντήσουν μόνο ειδικοί χρήστες που έχουν οριστεί από την ομάδα του πρότζεκτ. Οι διαμεσολαβητές είναι καθηγητές και ψυχολόγοι που συνεργάζονται με την Origen για την λειτουργία του πρότζεκτ.